Visa Care +

Beschrijving

VisaCare is een applicatie die door Nederlandse onderwijsinstellingen wordt gebruikt om buitenlandse studenten die willen studeren in Nederland, te laten voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, zoals verblijfsvergunningen. VisaCare ondersteunt het hele proces: studenten kunnen online alle benodige informatie en documenten aanleveren, de aanvraag wordt automatisch aangeleverd bij bevoegde partijen, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het besluit (de vergunning) wordt weer automatisch ingelezen en gecommuniceerd met de aankomende student. Het hele proces, waaronder het invulwerk, het bijhouden van berichtenverkeer en verwerking van beslissingen – van het allereerste verzoek tot het uiteindelijke besluit van de IND worden volledig ondersteund.

Visa Care +