Provincie Noord-Holland

Description

CrossmarX voert, met ondersteuning van de provincie Noord-Holland, een onderzoeksproject uit waarbij (meta)data rondom tekst, audio en video real-time kan worden gelogd en doorzoekbaar worden gemaakt. Onderdelen hiervan kunnen worden toegepast in diverse domeinen maar specifiek de (gezondheids)zorg.