VisaCare

Description

De erkend referent Erkend referenten zijn belast met de uitvoering van en controle op de wet- en regelgeving die komt kijken bij de verschillende immigratieprocedures. Daarnaast zijn erkend referenten belast met verschillende wettelijke verplichtingen, zoals de administratieplicht, informatieplicht, bewaarplicht en zorgplicht. Door de vele variabelen en uitzonderingsregels die een rol spelen bij de immigratieprocedures, zijn deze procedures veelal een tijdverslindende aangelegenheid. Ook het monitoren van de ‘life-cycle’ van de vreemdeling, nadat deze in Nederland is gearriveerd, en het uitvoeren van de daarbij behorende verplichte acties en procedures vragen specialistische expertise en veel tijd van de erkend referent. Temeer, omdat deze op hun beurt weer afhankelijk zijn van verschillende criteria en gegevens. Hoe is dit goed te organiseren? VisaCare VisaCare is een expertsysteem waar alle geldende wet- en regelgeving in is verwerkt en ook functioneel is gemaakt. Het systeem reikt aan op welk moment welke wetten en regels voor een individu van toepassing zijn, welke procedures gevolgd moeten worden en welke acties moeten worden uitgevoerd. Iedere klant (werknemer/student) wordt volledig op maat geïnformeerd, geïnstrueerd en door de voor hem of haar relevante procedurele stappen geleid. Ook de referent wordt real-time op de hoogte gehouden van uit te voeren acties en weet te allen tijde precies wat er nog gedaan moet worden, door wie en voor wie. Daarnaast worden de communicatiestromen met de vreemdelingen gestroomlijnd en aan dossiers gekoppeld. Het is mogelijk om te allen tijde op alle in het systeem aanwezige data te zoeken en overzichten te genereren. Het VisaCare expertsysteem biedt optimaal overzicht en controle en creëert rust binnen uw afdeling en organisatie. Zo is uw organisatie niet alleen voorbereid op groei, maar heeft u tevens de wet- en regelgeving volledig geborgd in uw organisatie. De nieuwe ingrijpende Europese privacywetgeving, die binnenkort van kracht wordt, zal voor u geen enkel probleem meer zijn. Met VisaCare bent u nu al zeker dat u aan alle nieuwe wettelijke eisen op dit gebied voldoet.